Arktelier

ARKTELIER ARKITEKTOAK · ZERBITZU ARKITEKTONIKOAK

3ª Reforma de local comercial G-Star Raw en Donostia

Kale Nagusia 9, Donostia-Gipuzkoa.

Aurreko berriztatzetan bezala, Jabetzak gure zerbitzuak eskatu zituen dendaren hirugarren erreforma izan dena portu onera eramateko.

Gure kolaborazioa Jabetzarekin etapa guztietan eta proiektuaren garapenerako eutsitako  lanak, G-Star Raw Holland’en eskutikan beti; dendaren funtzionamendua-ren estudioarekin, banaketan eta jario-irizpideetan oinarrituta; eta beste aldetik, Jabetzak azkenengo urteetan bildutako datuak ; gauz guzti hauek, emaitza bezala eman dute, ez bakarrik berritutako  markako irudi berria, baizik eta, dendaren funtzio-namendu berri eta hobea.

PROIEKTU DISEINUA: G-STAR HOLLAND // Estanislao Fernández Narbaiza

PROIEKTU ZUZENDARIA: Estanislao Fernández Narbaiza

BURUTZEAREN DATA: 2015