Arktelier

ARKTELIER ARKITEKTOAK · ZERBITZU ARKITEKTONIKOAK

2ª Reforma G-STAR S.S.

K/ Mayor 9, Donostia - Gipuzkoa
Aldatze eta lokalen egokitzapena Donostiako hirigune historikoan
PROIEKTU IDAZKETA: G-STAR Holland
LAN ZUZENDARITZA: Estanislao Fernández Narbaiza
BETEARAZTE DATA: 2009